Neutron come back to the town!

หายไปหลายเดือน ไม่ได้เขียน Blog เลย มีข้อแก้ตัว - ข้ออ้าง ดังนี้

* เหตุสุดวิสัย: ฮาร์ดดิสก์ ในเครื่อง Server เครื่องเดิมที่เคยใช้ "เจ๊ง" ทั้งลูก และด้วยความเผลอเรอ ไม่ได้ทำการสำรองข้อมูลไว้ใด ๆ ทั้งสิ้น จบเห่
* งานที่ต้องทำประจำ บีบให้ไม่มีเวลามาติดตั้ง Server และจัดทำ Website ขึ้นมาใหม่
* ไม่มีเวลาว่างพอที่จะ Recover บทความที่เคยเขียนเก่า ๆ กลับมา (เริ่มต้นใหม่หมดละกัน) ก็เลยทิ้งไว้นานจนเกือบลืม

วันนี้ ว่างนิดหน่อย เลยมาติดตั้ง คงยังต้องปรับอีกเรื่อย ๆ อย่างน้อยก็ให้มี Blog กับเขาก่อนละกันครับผม :P