Switch to 3.0 (quilt) source format

วันนี้ อากาศดูครึ้ม ๆ ทำให้ อารมณ์ Debian Maintainer ก็ครึ้ม ๆ ขึ้นมาด้วยเช่นกัน หลังจากไม่ได้ดู package xiterm+thai มานาน

โดยครั้งล่าสุด กว่า xiterm+thai จะได้ migrate เข้า Testing ก็กินเวลานานพอสมควร เนื่องจากติด FTBFS (Fail To Build From Source) ใน Architecture s390 (#844838) ซึ่ง Bug นี้ได้รับความช่วยเหลือจาก พี่เทพ ซึ่งได้เป็น Debian Developer หมาด ๆ มีสิทธิ์เข้าไปใช้ s390 chroot ในเครื่อง Debian server ทำให้รู้สาเหตุที่แน่ชัด ตามข้อมูลใน bug report ข้างต้น ซึ่งข้อผิดพลาดเกิดทาง glibc จึงต้องรอทางนั้นแก้ไขให้ แต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดี ตอนนี้ xiterm+thai-1.09-2 ก็อยู่ใน Testing เป็นที่เรียบร้อย

คราวนี้ (ตั้งใจว่าจะทำตั้งนาน แต่ยังไม่ว่าง ตอนนี้ก็ไม่ว่าง แต่ครึ้ม ๆ เลยได้ทำ :P) ตามที่ทาง Debian ได้พัฒนา DebSrc 3.0 ซึ่งดูรายละเอียดแล้ว มีผลดีหลาย ๆ อย่างสำหรับการดูแล package จึงตัดสินใจ เปลี่ยนมาใช้ DebSrc 3.0 ซึ่งการเปลี่ยนครั้งนี้ ก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนมาก เนื่องด้วย package นี้ไม่ซับซ้อนนั่นเอง ก็เพิ่ม และปรับเปลี่ยนอะไรเข้าไปไม่มาก ตอนนี้ ก็ upload เข้า mentors.debian.net และส่งอีเมล์ร้องขอการ Sponsor จาก Debian Developer ละครับ ที่เหลือคือ รอ DD มาตีมือ หรือถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด คงได้ข่าวดีกว่า upload ให้แล้ว :P

ทำงานแบบ Debian ได้ทำเมื่อไร รู้สึกดีเมื่อนั้น มีระบบ ระเบียบ แบบแผน
"ทำในสิ่งที่เชื่อ และเชื่อในสิ่งที่ทำ"
Happy hacking
Choose wisely, live well. (555 มาเป็น Quantum Television ซะงั้น)

Update:
2010-01-21 17:12 โดนตีมือแล้ว 1 ครั้ง .... ประมาท (แก้ไข ส่งเข้าไปใหม่แล้ว)
2010-01-21 22:49 ได้รับคำแนะนำดี ๆ อีกหลายครั้ง ตอนนี้ พี่เทพ (DD คนไทย) upload ให้แล้ว ขอบคุณครับ