New GnuPG Key

New Key

pub  4096R/A6CDC457 2009-05-10
   Key fingerprint = F532 DA10 E563 EE84 4409 77A1 9D04 70BD A6CD C457
uid         Neutron Soutmun (Neutron) <noe.neutron@gmail.com>
uid         Neutron Soutmun (Neutron) <neutron@neutron.in.th>
uid         Neutron Soutmun (Neutron) <neutron@rahunas.org>

แทนตัวเก่า ที่คาดว่า จะเลิกใช้งานเร็ว ๆ นี้ เนื่องจาก Key เก่าใช้ SHA1 ที่ในช่วงนี้ มีข่าวคราวถึงความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้

Old Key

pub  1024D/D4CEFD37 2006-06-07
   Key fingerprint = 1ED3 27F6 48C8 5C9D 4285 F24D D64E C0AF D4CE FD37
uid         Neutron Soutmun (Neutron) <neo.neutron@gmail.com>
uid         Neutron Soutmun (Neutron) <neutron@neutron.in.th>
uid         Neutron Soutmun (Neutron) <neutron@rahunas.org>
sub  2048g/7265F115 2006-06-07

หลังจากนี้ ก็คงต้องค่อย ๆ ให้คนรู้จัก Sign ให้เรื่อย ๆ :P (พี่เทพ คงเป็นเป้าหมายแรก ตามมาด้วย อ.กิตติ์ นะครับ)